[ { "tekst" : "
2006
2006 Onder leiding van de Koninklijke Marine wordt de oefening Joint Caribbean Lion gehouden. Het is een grootscheepse militaire oefening op o.a. Curaçao, Aruba en Sint Maarten waarbij lucht-, land- en zeemachteenheden van Nederland, België, Frankrijk, Canada en de VS worden ingezet. De Nederlandse krijgsmacht is verantwoordelijk voor de defensie van het Koninkrijk en daarom ook op de eilanden aanwezig met marine- en landmachteenheden.

Bezoek Koningin Beatrix Curaçao 2006

2006 Nederland en de vijf eilanden maken in de Slotverklaring op 2 november verstrekkende afspraken over staatkundige veranderingen, waarbij het Land Nederlandse Antillen wordt opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen als bijzondere gemeenten een directe band met Nederland. Den Haag zal verder ruim 80% van de Antilliaanse staatsschuld (2,3 miljard Euro) saneren. De voorwaarden over deugdelijk (behoorlijk)
bestuur en de aanwijsbevoegdheden die Nederland stelt, leiden op Curaçao tot diepe politieke verdeeldheid en een maatschappelijke tweedeling. De tegenstanders spreken van ‘rekolonisatie’ en vinden dat Nederland te veel invloed krijgt.Op 15 december 2008 wordt een RTC gehouden om het hele wetgevingspakket te toetsen aan de criteria uit de Slotverklaring.
" } ]