[ { "tekst" : "
2004
2004 In opdracht van de Antilliaanse regering verschijnt het rapport ‘Nu moet het, nu kan het’. Hierin wordt een Koninkrijk nieuwe stijl bepleit met de opheffing van de Nederlandse Antillen, landstatussen voor Curaçao en Sint Maarten, en Bonaire, Sint Eustatius en Saba als Koninkrijkseilanden van Nederland. Het Koninkrijk – dus Den Haag – krijgt op onderdelen een toezichthoudende rol en ook de sanering van de Antilliaanse schuldenlast komt aan bod. Het rapport schetst in feite al de contouren van het komend staatkundig veranderingstraject.
Oprichting van Comité 2004 – nu Comité Koninkrijksrelaties – op initiatief van mr. Pieter van Vollenhoven en oud-gouverneur Jaime Saleh. Het Comité bepleit verdergaande verdieping en versterking van de relaties tussen de Koninkrijkspartners Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en ziet daarbij maatschappelijke organisaties als belangrijke motor.
 

Jaime Saleh

2004 Sprinter Churandy Martina neemt voor de eerste keer onder Antilliaanse vlag deel aan de Olympische Spelen. Ook in 2008 komt hij voor de Nederlandse Antillen op de Olympische Spelen uit. Hij pakt dan zilver op de 200 meter in de Antilliaanse recordtijd van 19.82, maar wordt gediskwalificeerd omdat hij een stap buiten zijn baan heeft gezet. Tijdens de Spelen in 2012 in Londen bestaan de Nederlandse Antillen niet meer. Martina komt dan uit onder Nederlandse vlag.

Churandy Martina

" } ]