[ { "tekst" : "
2000
2000 De vestiging van Amerikaanse FOL-bases (Forward Operation Locations) op Curaçao en Aruba in het kader van de drugsbestrijding in Zuid-Amerika en Caribisch gebied, leidt tot spanningen met Venezuela onder president Hugo Chávez. De relaties tussen Venezuela en de eilanden zijn sterk afhankelijk van de geopolitieke situatie

FOL-basis Curacao (bron: Wikipedia)

(waarbij de geografische ligging van een land van invloed is op diens buitenlandse politiek). Maar door gemeenschappelijke belangen zoals olie, dollartoerisme, en medische uitzendingen overheerst veelal het pragmatisme. Nederland en de VS werken sinds 1991 samen bij de drugsbestrijding in de regio.
2000 In een referendum op Sint Maarten kiest bijna 70 % van de bevolking voor een aparte – autonome – status binnen het Koninkrijk. In 2005 doet bijna 68 % van de Curaçaoënaars hetzelfde.
" } ]